اطلاعات گوناگون

توضیح علائم اختصاری آزمایشات
نویسنده : علیرضا محمدزاده - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٥
 

FBS قند خون ناشتا

PKU اسید فنیل پیروویک در ادرار

Urine بطور کلی آزمایشات مربوط به ادرار هستند که البته بنا به درخواست همراه یک مورد دیگر ممکنه آمده باشد مثلا Urine Homocystine

2hpp مقدار گلوکز دوساعت بعد از صبحانه

Urea  اوره خون و یا ادرار

BUN Blood urea nitrogen  نیتروژن اوره ( آنزیم کلیوی )

U.A  اوریک اسید خون یا ادرار

T.G تری گلیسرید

HDL  لیپوپرتئین با دانسیته بالا

LDL لیپو پرتیئن با دانسیته پایین . کلسترول بد

NA اندازه گیری سدیم خون یا ادرار

K  اندازه گیری پتاسیم

Ca اندازه گیری کلسیم ( fe  و li و بقیه عناصر هم به همین ترتیب هستند )

RBC  گلبولهای قرمز

WBC گلبولهای سفید خون

TIBC اندازگیری ظرفیت اتصال آهن

SGOT آنزیم کبدی - اسپارتات آمینوترانسفراز-سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز

SGPT آنزیم کبدی - آلانین آمینوترنسفراز گلوتامیک-پیروویک ترانس آمیناز

ALP  آنزیم کبدی - الکالن فسفاتاز قلیایی (ALP) الکالین

ACP  اسید فسفاتاز

تیروتوپین TSH , تیری یدو تیروئین T3 , تیروکسین T 4      هورمون های تیروئید

OB  خون مخفی در مدفوع

Stool/E  وجود انگل در مدفوع

SEMEN  آزمایش اسپرم . اسپرموگرام
PCT  تست بعد از مقاربت

FSH  آزمایشات هورمونی فولیکول استیمولیتینگ

LH آزمایشات هورمونی لوتئیزین

T تستوسترون

PTH پارا تیروئید

Beta - HCG  آزمایش خون بارداری

PSA  آزمایشات  پروستات

C.B.C آزمایشات روتین خون شامل هموگلوبین-Hb هماتوکریت-Hct شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت-شمارش اریتروسیت-شمارش ترومبوسیت-اندیسهای سلولی- دیفرانسیاسیون و ...